Pro školy

POZNÁVÁME CHRUDIM

Edukační program, který zábavou formou napomáhá při poznávání města Chrudim

Prezentace – pracovní listy – tvůrčí aktivita

V rámci projektu Chrudim – město tří muzeí byl pro školy vytvořen edukační program „Poznáváme Chrudim“, jehož cílem je prezentovat pomocí hry nejvýznamnější chrudimské památky v kontextu historického vývoje od nejstarších dob lidského osídlení. Můžete si vybrat ze tří různých interaktivních prohlídkových tras, které jsou zaměřené na různá historická období.

1. Za dominikánským pokladem

Trasa zavede Vaše žáky do nejstarších dob osídlení našeho města. Díky mapě najdou cestu k dominikánskému pokladu. Zábavnou formou zjistí, jak se žilo ve středověkém městě.

Výstup: třídní model města

2. Kacafírkovo dobrodružství

Během trasy si Vaši žáci osvojí pojmy legenda, pověst, mýtus či historická událost. Za úkoly získají části renesančního textu, které v závěru poskládají. Skrytý příběh o Kacafírkovi zdramatizují.

Výstup: CD s dramatizací

3. Příběh tesaný do kamene

Indicie, které na trase získají, seznámí Vaše žáky s prostředím barokní sochařské dílny. Porozumí pojmům světec, patron, atribut, zázrak, poutě nebo relikvie. Sami vytvoří živé sousoší a sepíší legendu o jednotlivých postavách.

Výstup: fotografie, legendy

 

Doba: cca 4 hodiny
Cena: 1 žák - 60 Kč

Kontakt: pedagog@muzeumcr.cz, tel. 469 620 330

Partneři
  • Město Chrudim
  • Chrudimsko Hlinecko
  • Východní Čechy
  • Pardubický kraj