František Schmoranz v Regionálním muzeu

Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd v. v. i. připravilo výstavu připomínající tvorbu a dílo významného mimopražského architekta druhé poloviny 19. století, Františka Schmoranze staršího (1814–1902). Jeho rozsáhlé stavební aktivity, ať již se jednalo onovostavby či úpravy starších objektů, natrvalo změnily tvářnost řady (nejen) východočeských měst i drobných vesnických sídel. Architektuře a stavitelství se věnovali i jeho synové František mladší (1845–1892), Jan (1857–1899) a Gustav (1858–1930) a zejména v osobnosti Františka mladšího se věhlas rodu rozšířil nejen za hranice rodného regionu a Čech, ale i Evropy. A řadou zajímavých a významných osobností pokračují jednotlivé linie rodu ve 20 a 21. století.

K výstavě, která potrvá do konce ledna roku 2021, je připravena odborná konference (11.11.2020), jejímž cílem je představit Františka Schmoranze staršího v kontextu dobových názorů na architektonickou tvorbu a ochranu památek a pokusit se ukázat na neudržitelnost některých zjednodušení, která v souvislosti s hodnocením jeho aktivit stále přetrvávají. Setkání zároveň vytvoří platformu pro připomenutí architektonické tvorby jeho synů Františka mladšího, Jana a Gustava ve světle aktuálních poznatků o jejich životě a odborné činnosti.

Doprovodné akce k výstavě:

So 7.11. - procházka po Chrudimi za Schmoranzovým dílem s panem Mgr. Tomášem Kořínkem,

odborníkem na Schmoranzovo dílo a kastelánem zámku Opočno, sraz v 9:30

u vstupu do muzea

Čt 19.11. - Přednáška František Schmoranz st. – přednáší Mgr. Ivo Šulc, 17 hod

František Schmoranz v Regionálním muzeu

Partneři
  • Město Chrudim
  • Chrudimsko Hlinecko
  • Východní Čechy
  • Pardubický kraj